Solo / Squad

Du skal arbejde sammen med andre for at løse udfordringer og komme i mål med projektet. Der skal løftes i fællesskab.

Nogle gange går man på opdagelse selv og arbejder individuelt med dele af eller hele opgaver.

De fleste gange arbejder man sammen i grupper eller teams med det formål i fællesskab at løse opgaven. Spiller man squad med prædefinerede grupper eller er der løs opfyldning af grupper ind til 4 pers.?

God tommelfingerregel:

DET ER ALTID DEN PROFESSIONELLE VOKSNE, DER LAVER GRUPPERNE.

Man kan i perioder arbejde med faste grupper, hvis de er velfungerende og højtydende. Det er vigtigt at støtte op under, eller helt opløse, ikke fungerende grupper.
Man kan med fordel bruge en gruppe/team generator hvor klassens eller holdets navne plottes ind i programmet, der så vilkårligt sammensætter grupperne. Disse programmer gives opensource på nettet og der gives ligeledes en masse APP-løsninger, der kan det samme.