Logbog

Én af de absolut vigtigste dele af et projektarbejde er det at føre en logbog. Ved at føre en logbog, hvor man noterer hele sin proces i både skrift, foto og video gør refleksionerne lettere, når der enten skal fejlfindes eller evalueres afslutningsvis, når projektet er slut. Logbogen er ikke begrænset til ét projekt, med fordel kan eleverne føre både individuelle og gruppe logbøger gennem stort set hele deres skolegang.

Med i et hvert projekt skal man fra voksenside indtænke tid til logbogen. Også selvom det er nede i 0. klasse, så skal man tage sig tid til at kikke på billederne eller videoen og tage en snak med børnene om, hvad der sker på billedet mv.
I mellemtrin og udskoling kan man skemalægge vejledning med grupperne, hvor logbogen er omdrejningspunktet. Jo ældre børnene bliver, jo bedre bliver de til at reflektere over egen praksis samt at føre en brugbar logbog.

I indskolingen hvor skriftligheden endnu ikke er så meget i fokus er foto og video er vigtigt værktøj. Hvis man vil lidt ud over analoge mapper med billeder og papirklip, så har platformen Skoletube.dk en palette af programmer, der understøtter digital logbog – også ned i indskolingen.

Vores anbefaling til en digital logbog for elever fra mellemtrin til videregående ungdomsuddannelser er Microsoft OneNote. Et multimodalt og meget kraftfuldt notebogs værktøj, der kan rumme alle former for filer, audio, foto og video – samt eleverne kan arbejde kollaborativt sammen i samme notesbog.

Man kan invitere underviseren med ind i notesbogen for vejledning eller anden form for feedback. OneNote har også en direkte klasseudgave, hvor underviseren opretter en OneNote klassenotesbog med fællesområder, materialeområder og individuelle arbejdsområder til hver elev samt muligheden for gruppeområder, hvor grupperne kan dokumentere.

Hele denne side omkring Designthinking BATTLE ROYAL kan oprettes som en notesbog, hvor eleverne dokumenterer hvilke zoner, de har været i gennem deres proces. Men områder til dokumentation af designmodel, foto, video og audio – samt en præsentationsside til vejledning fra lærer eller anden fagperson.