Design-modeller

skematisk beskrivelse eller anskueliggørelse af en abstrakt, kompliceret størrelse eller sammenhæng i forhold til arbejdet med designprocesser.

Lige så højtflyvende det kan være at holde styr på det at være midt i en designproces – lige så vigtigt er det at have et solidt, let anvendeligt og ikke mindst meningsgivende grundlag at arbejde ud fra eller søge tryghed i.

Vi anbefaler tre modeller, hvor ud fra vi har en lang praksis erfaring med anvendelse i forhold til hands-on designprocestænkning og digital fabrikation. Modellerne er som følger i prioriteret rækkefølge:

DesignCirklen: fra FabLab(at)School.dk (Aarhus Universitet)

En meget visuel model hvor deltagerne kan plotte deres aktiviteter mv. direkte på plakaten eller på en digital Tinglink – rigtig god til at styre og understøtte designprocesser.

5F – modellen: En fem-trins-model, der understøtter processer

4D-modellen: En fire-trins-model til at guide gennem en designproces

VÆLG MODEL MED OMHU

Det er super vigtigt, man vælger modellen til at stilladsere og understøtte projektarbejdet med omhu. For mange og for forskellige modeller vil skabe kaos frem for struktur. Det er vigtigt at deltagerne i projektarbejdet er bekendte med den valgte model, og forstår hvordan man navigerer rundt i modellens forskellige zoner eller faser.

Det kan også ske, jeres skole har deres helt egen model. Det overskyggende og vigtigste ved valg af model er:
Når eleverne først begynder at droppe over øen er det skal de kunne fungere som små selvhjulpne enheder, der skal kunne støtte sig til den valgte model fra start til slut i projektet. Ligeledes skal modellen kunne bruges som del af logbogen.