Kortet

Her er den ø, der danner rammen om designprocestænkningen og det at arbejde men en FORTNITE og spilbaseret tilgang til det at arbejde i en designproces med projektarbejde, udfordringer fra den virkelige verden, problembaseret læring og opgaver generelt. 

I det virkelige spil dropper spilleren ud af Battle-bussen højt oppe over øen. Herefter går den vilde tur mod jorden kun afbødet af spillerens specialdesignede glider. Når først spilleren er landet på jorden, går den vilde jagt på hæder og sejrens sødme.

Se de forskellige DropZoner her:

Kikker man på øen her i DesingTingking BATTLE ROYAL, så ser den anderledes ud – både i geografi men også i navnene på de forskellige områder. Områderne repræsenterer hver deres lille brik et det store designprocestænknings-puslespil. I menuen til højre kan man læse meget mere om de enkelte dropzoner på øen.

HVOR DROPPER DU OG DIT TEAM?

Hvad er fokus inden I hopper ud – hvordan rammesætter I jeres mål?
Hvad er strategien? Et målet én enkelt zone, eller vil I gerne når forbi flere forskellige? Har I tænkt på en rækkefølge? Og hvad siger jeres logbog?

Er det den divergente tilgang hvor der skal åbnes op og tænkes kreativt, idégenererende, frit og vildt.
Eller den konvergente hvor der samles op, analyseres, lukkes og reflekteres.

ITERATION-TO-GO

Har man spillet Fortnite, har man med stor sandsynlighed også stiftet bekendtskab med RIFT-TO-GO. Et item der, når det bruges, slynger én langt op i luften så man kan glide til en anden zone.

Her i Designthinking BATTLE ROYAL udgaven, er funktionen erstattet af en lille gul “Huske finger”, der lige som RIFT-TO-GO tænkes at hive “spillerne” væk fra, hvad de har gang i lige nu.

Det er den voksne “Game-master”, der styrer hvornår og ikke mindst hvem, der skal udsættes for en ITERATION-TO-GO. Det kan være hele gruppen eller blot enkelte personer.